Sida 1 av 5

Lag om elektroniska cigaretter

InläggPostat: fre 27 jan 2017, 17:04
av allen
Den svenska delimplementering av EU:s tobaksproduktdirektiv (TPD) skedde när när den senaste ändringen av tobakslagen, lag (2016:353), vann laga kraft 2016-05-20.

Den lagändringen täcker dock inte det TPD stipulerar om elektroniska cigaretter, huvudsakligen i artikel 20, och regeringen ämnar implementera de bitarna i en särskild lag, kallad lag om elektroniska cigaretter.

Det senaste som inträffat med den lagstiftningen är en promemoria (Dnr S2016/01612/FS) som Socialdepartementet publicerade 2016-04-04.
Promemorian innehåller bl.a. ett utkast till lagförslag och det nämns att målet är att en ny lag om elektroniska cigaretter ska träda i kraft 2016-10-01.

Dock har det efter det varit väldigt tyst om den saken.
Men i dag (2107-01-27) publicerar regeringen ett slutligt lagförslag om jag tolkat nyhetsrapporteringen rätt.
Målet är enligt uppgift att den nya lagstiftningen ska träda i kraft i sommar, gissningsvis 2017-07-01.

Ref:
http://www.dn.se/ekonomi/e-cigaretter-kan-fa-varningstexter-efter-lagandring/
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-vill-ha-varningstext-pa-e-cigaretter


Länkar:

TPD i svensk översättning
Tobakslag (1993:581) fr.o.m. 2016-05-20
Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter, promemoria S2016/01612/FS

Re: Lag om elektroniska cigaretter

InläggPostat: fre 27 jan 2017, 17:11
av allen

Re: Lag om elektroniska cigaretter

InläggPostat: fre 27 jan 2017, 18:26
av Klickmans
allen skrev:Snaran dras sakta åt...

[Klicka här för att visa originalbilden]
BildHemska tanke, man får vara glad för varje puff man lyckas få i sig.
Kan ju säga att jag är oändligt tacksam över att ha lärt mig DIY här.
Kanske kommer det att bli det enda vettiga för framtida vejpare.

Jag säger bara en sak: :twisted: DIY

Re: Lag om elektroniska cigaretter

InläggPostat: fre 27 jan 2017, 18:54
av Kspar
Klickmans skrev:

Hemska tanke, man får vara glad för varje puff man lyckas få i sig.
Kan ju säga att jag är oändligt tacksam över att ha lärt mig DIY här.
Kanske kommer det att bli det enda vettiga för framtida vejpare.

Jag säger bara en sak: :twisted: DIYHelt rätt Klickmans.

[Klicka här för att visa originalbilden]
Bild

Komåtarenrå byråkrater, allt jag behöver är ett batteri, lite ståltråd, en koppartub och min bunkrade basvätska.

Re: Lag om elektroniska cigaretter

InläggPostat: tor 02 feb 2017, 18:46
av allen
allen skrev:Men i dag (2107-01-27) publicerar regeringen ett slutligt lagförslag om jag tolkat nyhetsrapporteringen rätt.
Målet är enligt uppgift att den nya lagstiftningen ska träda i kraft i sommar, gissningsvis 2017-07-01.

Det visade sig min tolkning av det nyhetsflödet inte var korrekt. Däremot stämde min gissning att målet är att en ny lag om elektroniska cigaretter träder i kraft den 1:a juli.

Det regeringen publicerade 2017-01-27 är en lagrådsremiss, dvs ett utkast till lag som regeringen lämnar till Lagrådet, som granskar att förslaget inte strider mot någon (annan) lag:
regeringen.se - Ny lag ska reglera e-cigaretter

Lagrådsremissen är ett 170-sidigt dokument som innehåller ett lagförslag från regeringen.
Det är i sin tur resultatet av regeringens, den tidigare utredningens och berörda remissinstansers (bl.a. Vape Sweden) åsikter och kommentarer i frågan:
regeringen.se - Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelse om e-cigaretter

Själva dokumentet finns att läsa här:
Lagrådsremiss - Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter (PDF)

Re: Lag om elektroniska cigaretter

InläggPostat: tor 02 feb 2017, 22:18
av Vapeshopen
Tillverkare och importörer av elektroniska cigaretter eller påfyll-
ningsbehållare ska till Folkhälsomyndigheten anmäla alla sådana produkter som de avser att tillhandahålla konsumenter på den svenska markna- den. En ny anmälan ska lämnas in för varje väsentlig ändring av produk- ten. Anmälan ska lämnas in senast sex månader innan produkten är av- sedd att tillhandahållas konsumenter på marknaden. Anmälan ska även göras när produkten återkallas från marknaden.
Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare får inte tillhandahållas konsumenter på den svenska marknaden om anmälan enligt första stycket inte har gjorts. Detsamma gäller om anmälan inte uppfyller de före- skrifter om hur anmälan ska vara utformad och vad den ska innehålla som har meddelats med stöd av 47 § 1


Kul... Om de stryper alla existerande shoppar lär det bli ett litet glapp innan något kan säljas :P
Göra en anmälan om varenda produkt man har tänkt att sälja... 6 månader innan, roligt :P

Re: Lag om elektroniska cigaretter

InläggPostat: fre 03 feb 2017, 00:03
av allen
Eftersom den biten är en direkt transponering från TPD:s artikel 19 (Anmälan av nya tobaksvaror, punkt 1, sid. 25 i den svenska utgåvan) så är det något som varit känt i ett par års tid.

Nu tror jag i och för sig att en viss harmoniseringstid kommer att medges när lagen om elektroniska cigaretter träder i kraft. Flera andra EU-stater som redan implementerat TPD fullt ut har gjort på det sättet.

Men en sak är säker. Det blir slut på de snabba rycken för den svenska detaljhandeln för vejpprodukter.
Och de kinesiska webbutikerna gnuggar händerna.

Snaran dras åt...

Re: Lag om elektroniska cigaretter

InläggPostat: fre 10 mar 2017, 18:01
av allen
Det börjar närma sig.

Den 6:e mars överlämnade regeringen en proposition till riksdagen om lagändringar. Den omfattar:

  1. lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

  2. lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

  3. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)

  4. lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
Information om propositionen finns här:
regeringen.se - Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter

Själva propositionstexten finns här:
Regeringens proposition 2016/17:132 (PDF, 1 MB)

När lagförslagen antagits av riksdagen, vilket inte lär dröja, så kommer lagändringarna att vinna laga kraft den 1:a juli i år.

Vid en snabbskumning av propositionen uppfattade jag att att en harmoniseringsperiod för kommersialisering av befintliga vejpprodukter kommer att medges fram till nyårsskiftet.

Snaran dras åt...

Re: Lag om elektroniska cigaretter

InläggPostat: lör 11 mar 2017, 00:25
av ohman
Har nikotin för 30+ år så personligen bryr jag mig inte vad fan de gör men hårt för nya och kommande vapeare

Re: Lag om elektroniska cigaretter

InläggPostat: lör 18 mar 2017, 14:28
av Dread
Hoppas att det kommer finnas utrymme för kryphål, annars blir det att beställa från utländska sidor.
Kommer det vara hårda straff på att importera?